Kommer det til at stå i min journal? 

Det korte svar er JA, hvis du bliver henvist til behandling i det offentlige, vil det fremgå af din sundhedsjournal. Altså, også hvis du modtager tilskud til psykolog. 

Vælger du privat behandling, fremgår det ikke af din sundhedsjournal, men forhør dig altid inden, da nogle private behandler indrapporterer til sundhedsjournalen. 

Med hensyn til sundhedsjournalen kan du søge om aktindsigt hos Borgerservice i din kommune. Hvis du opdager, at der er fejl i din Sundhedsjournal, skal du kontakte den, der har indrapporteret. 


Kan jeg tjekke, hvem der læser min journal?

Ja, når en behandler i sundhedsvæsenet slår op i dine patientoplysninger via sundhed.dk, registreres det i din log (Min log) på www.sundhed.dk.

Du kan altid tjekke, om der har været slået på i din journal samt, hvem der har slået op i den, dog ikke længere end 2år tilbage. 

 


Kan jeg bestemme, hvem der må slå op i min journal? 

Som patient kan du privatmarkere data i din journal, så informationerne ikke deles med andre sundhedsfaglige. Der er forskellige måder at gøre det på afhængig, om det er data eller laboratoriesvar.