Jeg hedder Daniélle, er født i 1979 og bor i København med min kæreste og datter. 

MAD-RO udspringer først og fremmest af min egen personlige historie og erfaring med en lang årrække med både anoreksi, bulimi og BED. 

Jeg er tidligere elite kunstskøjteløber, og som 12-årig gik jeg på en helt almindelig slankekur, der hurtigt fik et godt greb i mit liv og udviklede sig til anoreksi, dernæst BED og bulimi. De mange år med en spiseforstyrrelse bar også præg af træningsafhængighed og pillemisbrug, som satte sit præg på min fysiske krop. 

Min vej ud af spiseforstyrrelserne var lang, og jeg var igennem mange forskellige former for behandling primært i privat regi, da jeg ikke ønskede, at noget skulle registreres om mig i alle mulige journaler. Det tog mig 8 år at erkende, at jeg havde en spiseforstyrrelse, og det tog yderligere 4 år at komme ud på den anden side. Det var først, da jeg mødte en terapeut, som selv havde kæmpet med en spiseforstyrrelse, at jeg kunne åbne op og var modtagelig for hjælp. Den erkendelse, er en af grundene til, at jeg idag har startet MAD-RO. Jeg møder nemlig ofte mennesker, som mig selv, der ikke ønsker at tale med hverken læger eller psykologer, men tværtimod med et andet menneske, som har erfaret, hvad det vil sige at leve med en spiseforstyrrelse. 

En af mine strategier var at skrive dagbog - en dagbog, som blev min måde at trække vejret på i de år, hvor jeg kæmpede med at lære at rumme følelser, tanker og ikke mindst mad. I 2016 udgav jeg min dagbog, som fik navnet Porcelænshulen, i fuldstændig uredigeret form. Du kan læse anbefalinger af bogen her.

Min force er, at jeg i dag har den distance til min spiseforstyrrelse, der skal til for at se mit liv i et andet perspektiv og videregive viden og erfaringer på en professionel og ikke mindst reflekteret måde. Dette er med til at frembringe de nuancer, som man som fagperson ofte ikke har mulighed for at få adgang til. Kombinationen af min faglige baggrund som socialrådgiver, erhvervserfaring og personlige historie gør mig i stand til at videregive mine erfaringer og viden, indgå i faglig sparring og rådgive omkring arbejdet med mennesker med spiseforstyrrelser. 

Som tidligere eliteidrætsudøver, fitness instruktør og socialrådgiver, har jeg årelang erfaring med træning på eliteplan, træningsafhængighed, kost og ernæring og samtidig en professionel tilgang til samtale/mentorforløb, som er baseret på respekt og ligeværdighed. Når det er vigtigt for mig at fremhæve ligeværdighed, er det fordi, jeg selv erfarede, hvordan man som den person, der søger professionel hjælp, kan få en følelse af at være hjælpeløs, et offer. Det var en af årsagerne til, at psykologer og læger ikke kunne nå ind til mig, men der skulle en person til, som ikke var en del af et system og som selv have været i mit sted. 

Jeg har selv erfaret, hvor afgørende det er for ens psykiske trivsel, også at arbejde med at få den fysiske krop tilbage i balance. Spiseforstyrrelsen "æder" sig ofte så meget ind på ens hoved og psyke, at man "glemmer" og nogen gange vælger at koble sig af sin egen krop. Idag dyrker jeg selv en del yoga og påbegynder uddannelsen som yogaterapeut med speciale i intelligent mad og bevægelse i efteråret 2018. 

 

 • Foredragsholder for spiseforstyrrede, pårørende og fagfolk, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade LMS

 • Rådgiver (anonym rådgivning for spiseforstyrrede og pårørende)

 • Udgivelse af min dagbog, Porcelænshulen (2016)

Uddannelse

 • Yogaterapeut med speciale i intelligent mad og bevægelse, Louise Bruun Academy (eksamen april 2019)

 • Cand.soc, Roskilde Universitet (2011)

 • Projektledelselse, Ledernes kompetencecenter

 • Socialrådgiver (2008), Den Sociale Højskole

 • Instruktør styrketræning, SATS

Erhvervserfaring

 • Grundlægger MAD-RO (2018)

 • Specialkonsulent, Landsforeningen LIVSVÆRK

 • Socialfaglig konsulent, Socialforvaltningen Københavns Kommune

 • Kvalitetskonsulent, Akkreditering Danmark

 • Akademisk medarbejder, Røde Kors Hjemløsehus

 • Junior Officer, Dansk Flygtningehjælp


CITAT
— xx