Når du ønsker at søge hjælp til at arbejde med din spiseforstyrrelse, er der flere muligheder. Som oftest vil det være gennem egen læge og det offentlige, men der er også altid mulighed for at søge hjælp i det private. 

Jeg vil her give dig mine bedste råd med på vejen - nogle som jeg selv faldt i:

- Mærk efter, hvad der føles rigtigt for dig.

- Hvis du ikke føler, at der er kemi, så spild ikke din tid og penge på at søge efter kemien med pågældende behandler. Have tillid til, at du kan mærke, når du er landet hos én, du føler, du kan tale med. Det er helt acceptabelt ikke at komme anden gang, men at søge efter en anden behandler. Jeg var hos utallige, indtil jeg fandt den rette, som jeg følte, jeg kunne have tillid til. 

- Husk, du er den vigtige! Du er der kun for dig og IKKE for behandleren! 

- Giv ikke op! Det kan være, du skal besøge flere forskellige behandlere og måske også prøve forskellige former for terapi, før du finde den, som lige præcis taler til dig. 

- Det kræver mod, og kan være grænseoverskridende at søge hjælp, men vi er nødt til at tage ansvar for vores eget liv. Der er ingen andre end os selv, der kan "redde" os ud af en spiseforstyrrelse, men vi har brug for en at sparre med på vejen. Der er ingen, der skal gå den vej alene. 

Under Q & A kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, jeg havde, dengang jeg søgte hjælp samt spørgsmål, jeg ofte bliver stillet. Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til mig. 

 

Egen læge

Som oftest vil det første skridt være at gå til egen læge. De praktiserende læger er efterhånden så kendte i behandlingsverdenen, at de kan hjælpe dig med at navigere rundt og finde frem til de muligheder, der er i dit område. 

Ifølge Sundhedsloven er der udrednings- og behandlingsgaranti. Det betyder, hvis din læge henviser dig til psykiatrien, skal de lave en udredning inden for 30 dage.  En udredning betyder, at der er taget en beslutning om, hvilken behandling, du skal påbegynde.

I regionen er der udarbejdet pakkeforløb for henholdsvis børn, unge og voksne til behandling af anoreksi og bulimi. I kan læse mere om pakkeforløbene her: 

Børn & unge:

http://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/fagfolk/behandlingspakker/pakkeforlob-for-anorexi-og-bulimi-born-og-unge.pdf

Voksne:

http://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/fagfolk/behandlingspakker/pakkeforlob-for-anorexi-og-bulimi-voksne.pdf

Som udgangspunkt har alle med bopæl i Danmark ret til behandling efter Sundhedsloven.

Det er også muligt via lægen at blive henvist til en psykiater eller en psykolog. Her skal du være opmærksom på forskellen på en psykiater og en psykolog. 

 

Psykiater

En psykiater er uddannet læge med en videre uddannelse i psykiatri. I kraft af psykiaterens status som læge, kan vedkommende ordinere medicin. I forbindelse med behandling af en spiseforstyrrelse, vil psykiateren som oftest kombinere medicinsk behandling med samtaleterapi.

Hvis psykiateren er omfattet af sygesikringen, er behandlingen gratis, men du skal henvises af din egen læge. 

Du kan finde en liste over psykiater på:

https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/

 

psykolog 

En psykolog er uddannet på universitetet. De er ikke læger, og må derfor ikke ordinere medicin. Psykologer kan være meget forskellige i deres tilgang og måde at arbejde på, men som udgangspunkt bruger de samtale som terapi. Jeg vil altid opfordre dig til at sætte dig godt ind i, hvilken tilgang den enkelte psykolog anvender, så du finder den form, der passer allerbedst til dig.

Som udgangspunkt kan man som spiseforstyrret ikke få tilskud til psykologbehandling, medmindre man også hører ind under en af følgende kategorier: 

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. Personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 38 år.

Kan du genkende dig selv i en af ovenstående kategorier, og ønsker du hjælp fra en psykolog, vil jeg opfordre dig til at tage en snak med din læge, hvorvidt det er muligt at opnå tilskud. Et tilskud udgør 12 samtaler, hvoraf 60% af betalingen dækkes. Det er derefter muligt at søge om tilskud til  yderligere 12 samtaler.

Hvis du ikke passer ind Sundhedslovens kategorier, er der dog stadig mulighed for at søge om tilskud til psykologbehandling gennem kommunen. Her skal du kontakte Borgerservice i din kommune, som vil afgøre, om de kan bevilge et tilskud til dig. Denne bevilling afhænger særligt af din økonomiske situation. 

Det er selvfølgelig også altid muligt at finde en privat psykolog, som ikke er en del af det offentlige system, som du selv betaler for.  

Du kan finde en liste over psykologer her:

http://psykologeridanmark.dk

 

psykoterapeut / terapeut 

Det er også altid muligt at søge hjælp hos en terapeut. Hverken psykoterapeut eller terapeut titlen er beskyttede, hvilket betyder, at de ikke nødvendigvis har en uddannelse. Hos psykoterapeutforeningen, kan du finde en liste over de uddannelser, der er godkendt. En psykoterapeut anvender også ofte samtalen som terapiform, men der findes også rigtig mange andre former for terapi.

Man kan ikke søge om tilskud til psykoterapi.

find mere under q&A